Η προκήρυξη του διασυλλογικού Παίδων-Κορασίδων στην Κω

Γιώργος Πίτσης Γιώργος Πίτσης Στίβος Δημοσιεύτηκε Σάββατο, 07 Απριλίου 2018

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Κω (ΔΟΠΑΒΣ) την Αναπτυξιακή Συνάντηση Κλασσικού Αθλητισμού (Κ18), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Ημερομηνία τέλεσης: Σάββατο-Κυριακή 14 &15 Απριλίου 2018.

2.Τόπος τέλεσης:  Κως

3) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΠΑΙΔΩΝ:100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 – 2.000 Φ.Ε – 10.000 ΒΑΔΗΝ – 110 ΕΜΠ. -400 ΕΜΠ. –ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ– ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ –  4Χ100 – 4Χ400.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 – 2.000 Φ.Ε – 5.000  ΒΑΔΗΝ- 100 ΕΜΠ. -400ΕΜΠ.  – ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-  ΕΠΤΑΘΛΟ –  4Χ100 – 4Χ400.

4)ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (Κ18):

–  ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                         «2001 – 2002»

–  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄      «2003 – 2004»

5) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Σε δύο αγωνίσματα.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄:Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΠ – ΠΚ Α΄

μπορούν να δηλωθούν και να συμμετέχουν μόνο σε  δύο  από  τα  παρακάτω αγωνίσματα


(εκτός από  δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων).


ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Α΄ 2003:

100 – 200 –  400 –  800 –1.500 – 3.000 – 110 ΕΜΠ. – 400 ΕΜΠ. – 10.000 ΒΑΔΗΝ –


ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4Χ100 – 4Χ400.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Α΄  2004:

100 – 200 – 800 – 1.500 – 3.000 – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – 4 Χ 100

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α΄  2003:

100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 –  3.000 – 100 ΕΜΠ. – 400 ΕΜΠ. – 5.000 ΒΑΔΗΝ

– ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ –ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ –

4Χ100 – 4Χ400.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α΄  2004:

100 – 200 – 800 – 1.500 – 3.000 – 5.000 ΒΑΔΗΝ

ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ 100.

ΜΟΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ  (ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ)


Περιλαμβάνει ΕΝΑΝ αγώνα «ΠΟΛΥΑΘΛΟ», για κάθε κατηγορία ΠΠ – ΠΚ Β΄.


ΠΟΛΥΑΘΛΟ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄:


► 60 ΕΜΠΟΔΙΑ ή 1.000 μ. (Οι αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ένα από τα δύο αγωνίσματα)


►ΥΨΟΣ


► ΣΦΑΙΡΑ


ΠΟΛΥΑΘΛΟ  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄:


► 60 ή 1.000 μ. (Οι αθλήτριες επιλέγουν να αγωνιστούν σε ένα από τα δύο αγωνίσματα)


►ΜΗΚΟΣ


► ΜΠΑΛΑΚΙ


Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β   Γεννημένοι-νες  τα έτη  2005-2006.


Δηλώσεις συμμετοχής:

Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων (Τετάρτη, 11-04-2017, ώρα 22:00).Αθλητές-τριες που αγωνίζονται μόνο στις σκυταλοδρομίες αναφέρονταιυποχρεωτικά στην δήλωση συμμετοχής.


Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα και να φέρουν την σφραγίδα του σωματείου.


Όργανα ρίψεων – Ύψη & αποστάσεις εμποδίων:

Ριπτικά αγωνίσματα:


ΑΓΩΝΙΣΜΑ          ΠΑΙΔΩΝ      ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 Σφαιροβολία            5     κιλά              3 κιλά

 Δισκοβολία            1,5  κιλά              1 κιλό

 Ακοντισμός            700 γραμ. 500 γραμ.

 Σφυροβολία            5    κιλά               3 κιλά

 


Δρόμοι μετ΄εμποδίων:


                                        Π  Α  Ι  Δ  Ω  Ν                           Κ Ο Ρ Α Σ Ι Δ Ω Ν

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 110μ.μ΄εμπ. 400μ. μ΄εμπ. 100μ. μ΄εμπ. 400μ. μ΄εμπ.

Αριθ. εμποδίων 10 10 10 10

Ύψος εμποδίων 0,91 0,84μ. 0,76 0,76μ.

Αφετ.- 1οεμπ. 13.72μ. 45μ. 13μ. 45μ.

Ενδιαμ. Αποστ. 9.14μ. 35μ. 8.50μ. 35μ.

Τελευτ-Τερματ. 14.02μ. 40μ. 10.50μ. 40μ.

 


Τεχνικές διατάξεις:

Στο Άλμα σε Ύψος Παίδων ο πήχης θα τοποθετηθεί αρχικά στο  1.55μ. μετά ανά 5 εκ. μέχρι το 1.80  και στη συνέχεια 1.82μ  κ.ο.κ..

Στο Άλμα  σε Ύψος Κορασίδων ο πήχης θα τοποθετηθεί αρχικά στο 1.28μ.  μετά  ανά 5 εκ. μέχρι το 1.53 στη συνέχεια στο 1.55μ.-1.57μ.  κ.ο.κ..

Στο  Άλμα επί κοντώ Παίδων ο πήχης αρχικά θα τοποθετηθεί στα 2.80μ. και στη συνέχεια 2.90μ.-3.00μ.-3.10μ.-3.20μ.-3.30μ.-3.40μ.-3.50μ.-3.60μ.-3.70μ.-3.75μ.-3.80μ. κ.ο.κ. .

Στο Άλμα επί κοντώ Κορασίδων ο πήχης αρχικά θα τοποθετηθεί στο

2.00μ. και στη συνέχεια 2.30μ.-2.40μ.-2.50μ.-2.60μ.-2.70μ.-2.75μ.-2.80μ.-2.85μ.-2.90μ. κ.ο.κ..

Τα δρομικά αγωνίσματα που διεξάγονται εντός διαδρόμων, θα διεξάγονται σε τελικές σειρές.

Αντίθετα οι δρόμοι ημι-αντοχής και αντοχής θα διεξάγονται σε ένα τελικό, εφόσον δεν υπάρχει υπερβολικά μεγάλη συμμετοχή.

Στα αγωνίσματα των ρίψεων και οριζοντίων αλμάτων όλοι οι αθλητές-τριες θα πραγματοποιούν τρείς προσπάθειες  και στη συνέχεια οι οκτώ (8) πρώτοι-τες θα πραγματοποιούν άλλες τρείς.

΄Ολοι οι αθλητές-τριες θα παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης μέχρι και 30΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματός τους, για να δηλώσουν την παρουσία τους προσκομίζοντας το δελτίο τους.

Αθλητής-τρια που δεν θα προσκομίσει το δελτίο ΔΕΝ μπορεί να αγωνισθεί.

Τα δελτία για να είναι έγκυρα θα πρέπει να είναι ιατρικώς θεωρημένα τουλάχιστον για το τελευταίο 12μηνο πριν την τέλεση των αγώνων όπως ορίζει ο Νόμος.  Τα δελτία παραλαμβάνονται από τον έφορο του αγωνίσματος, ο οποίος τα έχει στην διάθεση του μέχρι το πέρας του αγωνίσματος.

Όλοι οι αθλητές-τριες πρέπει να φορούν τη στολή του συλλόγου τους απαραιτήτως.

Μετά τη σύνταξη των λιστών συμμετοχής δεν επιτρέπονται αλλαγές (προσθήκη αθλητή-τριας, αλλαγή αγωνίσματος κ.λ.π.).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου 2017-2018.

Oτι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη των αγώνων και τον Τεχνικό Σύμβουλο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Έπαθλα:

Στους τρείς πρώτους νικητές-τριες των ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων  θα απονέμονται τα αντίστοιχα με τη θέση μετάλλια και διπλώματα   (Χρυσό-Αργυρό-Χάλκινο).

Γιώργος Πίτσης

Γιώργος Πίτσης

Ο αθλητικογράφος του site με πορεία απ’ το 2007 μέχρι και σήμερα. Η μεγάλη του αγάπη είναι οι μεταδόσεις αγώνων.