Ενέργειες στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού

Γιώργος Πίτσης Γιώργος Πίτσης Διάφορα Δημοσιεύτηκε Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Ενέργειες στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού που αφορούν στο σωματειακό αθλητισμό

Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού της Γ.Γ.Α. που αφορά στο σωματειακό αθλητισμό παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
1)Εκκαθάριση του μητρώου της σωματειακής σας βάσης με άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας μας.
2)Ενημέρωση των σωματείων σας που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν όπως υποβάλλουν στο Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από φάκελο με πλήρη στοιχεία περί :
- της αθλητικής τους ιστορίας
- της νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους
- των αθλητικών τμημάτων και των αθλητών τους
- των εγκαταστάσεων στις οποίες ασκούν την δραστηριότητά τους.
- των αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες μετέχουν καθώς και τα ονόματα των αθλητών που μετέχουν στις διοργανώσεις αυτές.
- των ονομάτων των προπονητών, των οποίων ενδεχομένως απασχολούν και της κατάστασης του λοιπού προσωπικού που απασχολείται στο Σωματείο.
- των στοιχείων που αφορούν τον προυπολογισμό τους και των πηγών εσόδων τους.
Το αίτημα της χρηματοδότησης θα αναφέρει τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί το αιτούμενο ποσό και θα ελέγχεται με απολογιστικά στοιχεία.

 

Γιώργος Πίτσης

Γιώργος Πίτσης

Ο αθλητικογράφος του site με πορεία απ’ το 2007 μέχρι και σήμερα. Η μεγάλη του αγάπη είναι οι μεταδόσεις αγώνων.