Στις 19 Ιουλίου η γενική συνέλευση της ΕΠΣΔ

Γιώργος Πίτσης Γιώργος Πίτσης Ποδόσφαιρο Δημοσιεύτηκε Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021

Στις 19 Ιουλίου πρόκειται να γίνει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ. Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει: ''Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της ΕΠΟ και του καταστατικού της ΕΠΣ Δωδεκανήσου και την υπ. Αριθμ. 32/01.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ,
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ένωσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση καταλόγου και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για την διαπίστωση απαρτίας.
2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό Άρθρο 23 παρ. β’ όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔ Άρθρο 21 παρ. 3.
3. Την έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής για το έτος 2020.
4. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού απολογισμού- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2020 (1/1/2020-31/12/2020).
5. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους 2021.
6. Εγγραφή νέων Σωματείων στη δύναμη της ΕΠΣΔ.
7. Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας του covid-19, είτε η Ε.Ε. είτε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΣΔ δύναται με απόφαση της, που θα γνωστοποιηθεί προς όλα τα μέλη της, να ορίσει τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Δευτέρα 19/07/2021 στον ίδιο τόπο και ώρα 19.00 (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα Σωματείο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε Σωματείο διαθέτει μία ψήφο (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00 (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)».

Γιώργος Πίτσης

Γιώργος Πίτσης

Ο αθλητικογράφος του site με πορεία απ’ το 2007 μέχρι και σήμερα. Η μεγάλη του αγάπη είναι οι μεταδόσεις αγώνων.