Σύγκληση γενικής συνέλευσης απ'την ΕΠΣ Δωδ/σου

Γιώργος Πίτσης Γιώργος Πίτσης Ποδόσφαιρο Δημοσιεύτηκε Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011

epsd

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπ όψη το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ. και την υπ αρ. 63/25-05-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Δ.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ.Δ. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/6/2011 και ώρα 20:00 σε αίθουσα του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΑΖΑ..
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.- Ανάγνωση και Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για την διαπίστωση
απαρτίας.
2.- Εκλογή τριών /3/ γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 28 παρ.1 και 2 της Γ.Σ. όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ..
3.- Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ.
4.- Ανάγνωση και Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού - Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2010 (1/1/2010 έως 31/12/2010).
5.- Ανάγνωση και Έγκριση προϋπολογισμού του επομένου έτους.
6.- Υποβολή προς επικύρωση των εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Δ. προτάσεων των σωματείων μελών μας.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση , χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ωρα 21.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.
Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους , ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα Σωματείο.
Κάθε Σωματείο διαθέτει μία ψήφο.
Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Τριτη 21. Ιουνίου 2011 και ωρα 12.00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα περιόδου 2010 - 2011 και είχαν συμμετοχή σε επίσημους αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡ.ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΙΚΩΣΤΑΣ

Γιώργος Πίτσης

Γιώργος Πίτσης

Ο αθλητικογράφος του site με πορεία απ’ το 2007 μέχρι και σήμερα. Η μεγάλη του αγάπη είναι οι μεταδόσεις αγώνων.