Σ.Ε.Π.Κ: Ένσταση στους μη διπλωματούχους

Γιώργος Πίτσης Γιώργος Πίτσης Μπάσκετ Δημοσιεύτηκε πριν 24 μέρες

'Χοντραίνει'' το θέμα με τους προπονητές που δεν έχουν δίπλωμα προπονητή. Ο Σ.Ε.Π.Κ. μάλιστα με ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι αντίπαλες ομάδες αυτών που δεν έχουν διπλωματούχους προπονητές, μπορούν να κάνουν ένσταση για κακή συμμετοχή προπονητή. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης κοινοποίησε την κάτωθι επιστολή στην Ε.Ο.Κ. με θέμα τον έλεγχο του δελτίου ταυτότητας των προπονητών.
''Αξιότιμε κ. Γενικέ, με αφορμή την έναρξη των επίσημων πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης και των εν γένει επίσημων αγώνων μπάσκετ, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε το θέμα του ελέγχου του δελτίου ταυτότητας προπονητή και συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2725/99 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα με αρ.11671/2005 Υ.Α., και ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ.2 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α.11671/2005), ορίζεται ότι: Απαγορεύεται απολύτως η καθοδήγηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα από πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η δε παράβαση αυτή, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή Καλαθοσφαιριστών.
Η ως άνω διάταξη, είναι υποχρεωτική για όλες τις Εθνικές κατηγορίες πρωταθλημάτων έως και την Α΄ Τοπική Κατηγορία, τα δε ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις (κομισάριοι, γυμνασίαρχοι, διαιτητές) θα πρέπει να ελέγχουν στο πρόσωπο του/των δηλωθέντος/ντων προπονητή/των μίας ομάδος την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας προπονητή καλαθοσφαίρισης, τη θεώρησή του για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθώς και την κατηγορία διπλώματος.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α.11671/2005), με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχο δελτίο ταυτότητας οι προπονητές ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους σε σωματεία τοπικών κατηγοριών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ κατηγορίας και αντίστοιχο δελτίο ταυτότητας οι προπονητές ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους σε σωματεία Β΄ Εθνικής κατηγορίας και κατωτέρων κατηγοριών και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ κατηγορίας και αντίστοιχο δελτίο ταυτότητας οι προπονητές ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους σε Κ.Α.Ε., Τ.Α.Κ. ή σε σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας.
Είναι λοιπόν σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή στους αρμόδιους αθλητικούς φορείς και στα ελεγκτικά τους όργανα την αναγκαιότητα έκδοσης και κατοχής από τους προπονητές καλαθοσφαίρισης του απαιτούμενου δελτίου ταυτότητας προπονητή ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε αναταραχή και δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια επίσημων αγώνων καλαθοσφαίρισης''.

Γιώργος Πίτσης

Γιώργος Πίτσης

Ο αθλητικογράφος του site με πορεία απ’ το 2007 μέχρι και σήμερα. Η μεγάλη του αγάπη είναι οι μεταδόσεις αγώνων.